Voor het ontwikkelen van een website hanteren wij de werkwijze volgens OTAP.
OTAP staat voor: ontwikkel, test, acceptatie en productie. Onderstaand een toelichting per stap.


 • Ontwikkel

  De website of een gedeelte van de website wordt eerst ontwikkeld op een ontwikkelomgeving, dit is meestal een lokale omgeving waarvan dagelijks een backup wordt gemaakt zodra er wijzigingen op plaats vinden. Als de eerste resultaten toonbaar zijn zullen deze verplaatst worden naar een test omgeving.
 • Test

  Op de testomgeving zal zowel door de ontwikkelaar als de klant technisch als functioneel getest worden. Uit deze testen zullen de grootste fouten uit de website gehaald worden, welke dan door de ontwikkelaar opgelost zullen worden.

 • Acceptatie

  Nadat de website getest is op de testomgeving en goedgekeurd is zal de website naar de acceptatie omgeving gebracht worden.
  De website zal nu op de omgeving gaan draaien waar ook de productie website zal draaien, hierin kan men de snelheid van de website testen. In deze fase zal er ook documentatie geschreven worden over de werking indien nodig. ook zullen we afspraken maken over het moment van overgaan naar productie.

 • Productie

  Als de klant de acceptatie omgeving heeft ge-accepteert, dan zal de website naar productie gebracht worden.